Bersyukur atas kemajuan sekolah issda


Saya sangat berterima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga sekolahan issuda dapat menjadi sekolah yang maju dan berkembang dan saya juga berterima kasih kepada bapak kepala Sekolah issda dan para ibu dan bapak guru yang telah berjuang keras untuk memajukan sekolahan …