Biar lrbih hijau SMA Islam Sudirman Ambarawa


Supaya SMA Islam Sudriman Ambarawa lebih maju dan lebih berprestasi untuk kedepannya