Kebersihan


Keindahan sekolah bukan hanya tugas pekerjaan kebersihan sekolah, tetapi semua yang ada disekitar sekolah tersebut.saling menjaga kebersihan lingkungan sekolah bersama sama.